HAR DU EN FRÅGA? KLICKA HÄR

Tipsa oss

Hjälp oss

Fågelskådning

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

FÅGELLOKALER I VÄSTERVIKS KOMMUN                                                                                             

De här tre fågellokalerna i Västervik kan säga utmärker sig med att visa upp en stor artrikedom och är speciellt attraktiva. Vid Uknö fågellokal i området vid informationstavlan bedrivs ringmärkning under sommar och höst. Årligen ringmärks cirka 3000 fåglar. Kontakta Tjust Fågelklubb för guidning och visning av ringmärkningen 

1. UKNÖ FÅGELLOKAL

Ta av från E22 vid Björnsholm och kör mot Loftahammar. Efter ca 6 km visar skylt Uknö Fågellokal. Kör ytterligare 3 km till parkeringsplats med informationstavla. Fågellokalen Uknö består dels av den våtmark som bildas kring Loftaån. Uknöområdet är en av Smålands allra bästa lokaler där ett stort antal rariteter har registrerats. Fågellokalen utnyttjas även som födosöksområde för ägretthäger, havsörn, fiskgjuse, duvhök, lärkfalk, skräntärna, berguv samt nattskärra, törnskata och kungsfiskare. Häckande fåglar: vattenrall, rörsångare, sävsparv, skäggmesen och brun kärrhök. Trastsångare har under senare år etablerat sig som häckande art. Även pungmesen är näst intill årsviss. Sällsynt hörs småfläckig sumphöna

2. HÄNDELÖP FÅGELLOKAL

Från Västerviks centrum ta Hornsvägen söderut. Cirka 4 km efter Nya kyrkogården, ta höger mot Hädelöp/Åldersbäck. Efter ca 1.5 km ta vänster mot Händelöp. Fortsätt ca 5 km till Händelöps fiskehamn. Två alternativa observationsplatser: Uppe på klippan, ca 100 m öster om fiskehamnen. En omärkt stig leder dit. Platsen ger utmärkt utsikt. På klippan ute på Huvudholmen: En omarkerad stig med början strax norr om parkeringsplatsen leder dit. För att komma ut på Huvudholmen går du på stenblock över sundet. Flera bra observationspunkter finns där. I arkipelagen utanför Händelöp finns flera viktiga fågelskyddsområden, bl.a Älgsbådarna med stora kolonier av skräntärna och silvertärna. På öarna häckar även kustlabb. På Lekskär häckar bl.a tordmule. Händelöp är framförallt en viktig sträckfågellokal. Vill du se havsörn är Händelöp en utmärkt lokal året runt. Under vinterhalvåret ses ofta skärsnäppor. Ofta är fåglarna på stora avstånd, så en tubkikare är ett viktigt hjälpmedel.

3. HERMANSTORP-KÄLLSÅKER FÅGELLOKAL

Efter avfarten från E22 mot Västerviks centrum, kör ca 1 km och ta vägen mot Gertrudsvik. Alternativt, om du kommer från Västerviks centrum, kör ca 1 km efter rondellen vid Ljungheden och ta höger på väg mot Gertrudsvik. Kör 700 m mot Gertrudsvik och ta väg till vänster mot Gäddeglo. Kör 750 m och ta mindre väg åt vänster. Skylt anger fågellokal. Fortsätt till parkeringsplats med informationstavla. Från parkering och informationstavlan leder en markerad stig till fågeltornet. Under vår och höst rastar framförallt änder, gäss, sångsvan och tranor. Bland rariteter kan nämnas Mindre sångsvan, spetsbergsgås, smådopping, årta, stjärtand, skedand, snatterand, vaktel, kornknarr, ägretthäger, blå kärrhök, röd glada, småspov, fjällpipare, jorduggla, hornuggla, kärrsångare, gräshoppsångare och brandkronad kungsfågel.

TJUST FÅGELKLUBB - Mer information finns på www.tjustfagelklubb.se

 

 

 

 

2-1.png

MediaFokus i Västervik AB

Strandvägen 1B, 593 32
Västervik - 072-187 20 00

info@MediaFokus.se
www.MediaFokus.se
www.ResmalSverige.se

© Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade | Design by Vallagruppen