HAR DU EN FRÅGA? KLICKA HÄR

Tipsa oss

Hjälp oss

Kyrkor i Tjust

Kyrkklockornas klang kallar till gudstjänst – men minner också om svunna tider. Runt om i Västerviks kommun, i varje litet samhälle, finns slående vackra kyrkor som genom tiderna haft stor betydelse för bygden och människorna här. Flera av dem uppfördes redan på medeltiden, och bär ofta på en spännande historia. Kring kyrkorna finns också runstenar, välskötta kyrkogårdar och kända personers gravar. Ge dig ut på en kyrkosightseeing i Tjustbygden och ta del av en riktig kulturskatt!

Under flikarna nertill kan du läsa mer om församlingarnas historia. Faktan har vi hämtat ur boken ”Kyrkorna i Tjust” av Leif Rosenblad, Johnny Franzén och Niklas Wrångberg – där du som vill förkovra dig kan läsa mer om traktens kyrkohistoria. Boken innehåller även sägner och berättelser från kyrkorna. Du hittar boken på Erik Hultgrens Bokhandel i Västervik eller på nätet. 

http://www.position.nu/position-forlag/kyrkorna-i-tjust/

 

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Kyrkan i Ankarsrum ligger lite anonymt i ett bostadsområde, och har ett annorlunda utseende. Den är byggd mellan 1890 och 1896 och är helt uppförd i slaggsten, som är en biprodukt från järnframställningen i Ankarsrum.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Redan på 1300-talet finns namnet Odensvi omnämnt. Ändelsen ”vi” betyder offerplats, vilket betyder att Odensvi var en offerplats helgad åt Oden. På 1300-talet fanns dock även en ståndsmässig stenkyrka i byn, vilket man kan se tack vare vissa utsmyckningsdetaljer från den gamla kyrkan.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Blackstads socken fanns redan på medeltiden, och här finns flera gravfält från järnåldern. På 1600-talet har Blackstad omnämnts som egen församling, men man tror att det fanns en kyrka här redan på 1200-talet. I den nuvarande kyrkan finns flera gamla inventarier som tros härstamma från den tiden, däribland ett vackert triumfkrucifix.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Förr var Östra Ed en kapellförsamling till Eds Kapell, vars gemensamma kyrka fanns i Västra Ed. Den första kyrkan, ett litet träkapell, byggdes i början av 1600-talet. Så småningom byggdes en ny hallkyrka i Östra Ed (trots protester från prästen i Västra Ed som var rädd att tappa församlingsmedlemmar, vilket skulle minska hans inkomster). År 1785 invigdes den nya kyrkan, med inspiration av Tryserums kyrka som byggdes samtidigt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Dalhem är en vacker liten by, belägen i kommunens norra delar. Kyrkan ligger på en plats som redan under medeltiden var centrum för socknens religiösa och administrativa frågor, strax intill sjön Patt/Kyrksjön.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Den vita stenkyrkan med sitt spetsiga torn ligger mitt i den vackra bruksmiljön i Överums samhälle. Från början var det en brukskyrka, vilket betyder att Överums bruk ägde den och avlönade predikanten.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Gamlebys vita stenkyrka byggdes på 1830-talet, efter att den gamla kyrkan hade rivits. Kyrkan är byggd i en nyklassicistisk stil med en putsad fasad av tegel och gråsten. Sedan dess har den renoverats flera gånger, den första gången under ledning av arkitekten Hugo Hammarskjöld.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Den vackra, vitmålade kyrkan höjer sig över träbebyggelsen på gamla norr i Västervik. S:ta Gertrud är stadens äldsta kyrka, delvis med anor från medeltiden. Kyrkans kor och sakristia byggdes på 1430-talet, och långhuset stod klart kring 1450

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Uknadalen är en slående vacker bygd i norra Västerviks kommun. Mitt i dalen låg redan på medeltiden Gärdesrums gamla kyrka, som var den största kända stavkyrkan i Småland.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Den ståtliga röda tegelkyrkan höjer sig över stadssilhuetten i Västerviks centrum. S:t Petri kyrka invigdes i december 1905 av biskopen Carl Wilhelm Charleville, efter ett sekel av kamp och diskussioner om var kyrkan skulle placeras. Stiftet ville riva den gamla kyrkan (S:ta Gertruds kyrka) men församlingen vägrade.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Gladhammars stora kyrka ger en mäktig syn för den som kör förbi på E22 söder om Västervik. Den röda tegelbyggnaden är ritad av arkitekten, riddaren och slottsintendenten Ernst Jacobsen, som inspirerats av det dåvarande kyrkomodet i England – Revival-stilen.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

I den lilla byn Törnsfall finns en av stiftests vackraste kyrkor, men också den äldsta – i hela Kalmar län. Namnet Törnsfall kommer enligt sägnen från en man som hette Thyrne, som kom till bygden för att predika om den då okände Kristus. Han blev senare ihjälslagen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Hallinebergs kyrka byggdes i mitten av 1700-talet, efter att den gamla träkyrkan från medeltiden jämnats med marken. Det dåvarande sockennamnet var Hallungabergha. Kyrkan är en gustaviansk, enskeppig salkyrka, uppförd i murverk, natursten och vitputsad fasad.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Den äldsta kyrkan i Ukna byggdes på 1200-talet, men revs på 1700-talet. En ruin finns kvar uppe på en ås en bit från Uknas nya kyrka. På somrarna ordnas ibland gudstjänster i ruinen, som är belägen på vacker ängsmark.n på stenen: ”Ensam i livet – ensam i döden – sörjd av ingen”.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Hjorted hade en kyrka redan på 1200-talet, men den revs på 1700-talet för att ge plats åt den nuvarande kyrkobyggnaden. Den nya kyrkan invigdes år 1780 och fick då namnet Sofia Magdalena,

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Byn Västra Ed i Norra Tjust har anor från medeltiden, och troligtvis fanns det från början en träkyrka här. På 1100-talet började den gamla stenkyrkan byggas, som nu är en vacker ruin en bit från den nuvarande kyrkobyggnaden. Sommartid används ruinen för gudstjänster. Ruinen omgärdas av en gammal kyrkogård

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Lofta kyrka lär vara en av Smålands och Linköpings stifts allra största kyrkor. Den stod klar 1837, efter att den gamla kyrkan från 1200-talet rivits. Då hade den gamla kyrkan för länge sedan börjat förfalla. ”Beträffande åter Lofta kyrka, som var trång, obeqväm, mörk och bristfällig, syntes dess nybyggnad vara högst av nöden”, skriver biskop Jacob Axelsson Lindblom år 1805 i ett protokoll

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Västrums nuvarande kyrka stod klar 1789, till stor del tack vare donationer från familjerna Hoppenstedt och Maré från Helgerum. Stilen är nyklassicistisk med vit och slätputsad sten- och murfasad. Kyrkan ligger på en höjd en bit söder om kyrkogården.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Loftahammar var på medeltiden en utpost i Lofta pastorat. Namnet skrevs förr ”Lopta hammar”, där hammar betyder ”stenig höjd”. På mitten av 1700-talet började den nya kyrkan byggas, som fick heta Storamiralen prins Carls kyrka. Flera familjer på de större gårdarna i socknen, däribland familjerna Fleetwood, Sparre, Piper, Lybecker och Gripenwald, har gjort stora insatser för kyrkans verksamhet och utsmyckning

2-1.png

MediaFokus i Västervik AB

Strandvägen 1B, 593 32
Västervik - 072-187 20 00

info@MediaFokus.se
www.MediaFokus.se
www.ResmalSverige.se

© Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade | Design by Vallagruppen