HAR DU EN FRÅGA? KLICKA HÄR

Tipsa oss

Hjälp oss

thumbnail_1_resized.jpg

Västervik - en sjöfararhistoria

I början av 1200-talet kunde några klippstycken skönjas ovanför vattenytan vid Gamlebyvikens inlopp. De nyuppstigna klipporna innebar att man kunde upprätta hinder för främmande fartyg att ta sig in till Västervik som på den tiden låg längst inne i viken, där Gamleby nu ligger.

Ett hundratal år senare fanns det en hel del öar synliga. Dessa började man bebygga, mycket tack vare att hertig Albert af Mecklenburg blev kompis med pampen Bo Jonsson Grip. En vänskap som innebar att man fick använda Västervik som skattehärad, vilket var starten till inflyttning och bebyggelse.

Dansken kommer!

En borg byggdes vid Gamlebyvikens mynning och hette på den tiden Stäkeholm. Senare ändrades stavningen till nuvarande Stegeholm. Omkring år 1430 gav kung Erik av Pommern order om att flytta staden från sitt läge inne i viken ner till vikens mynning. Ett tjugotal år senare anföll danska styrkor staden för första gången, men det skulle bli fler. År 1517 var det dags igen och både staden och borgen ödelades. Många av stadsborna som tagit skydd i borgen dog. Detta gjorde att man återigen valde att flytta staden längst in i viken, men friden blev kort. Redan år 1547 kom Gustav Vasa och bestämde att man skulle tillbaka till kusten. Den här gången byggde man upp staden kring Sankta Gertruds kyrka, bara för att några år senare få ett nytt besök av danskarna. 1548 ger Gustav Vasa order om att ett skeppsvarv skall byggas. Under hundratals år är stadens existens helt beroende av varvet och handeln med utlandet.

Image

En småstad som växer

Under 1800-talet tillkom både skola, lasarett, läroverk och kronohäkte. Perioden 1890 till 1920 tillhörde den mest expansiva i Västerviks historia då invånarantalet nästan fördubblades. Under den här perioden byggdes bland annat S:t Petri kyrka, varmbadhuset och saluhallen. Efter kriget flyttade Electrolux en del av sin tillverkning till Västervik, vilket gav många nya arbetstillfällen och behov av bostäder, skolor och barnomsorg. Fabriken lades ner 2005.

Sankta Gertrud och Aspagården

De gamla kyrkbänkarna i Sankta Gertruds kyrka är från 1748. På den tiden var det obligatoriskt att gå i kyrkan om söndagarna, om man inte hade ”laga förfall”. Man var tvungen att utnyttja alla möjligheter till sittplatser, vilket det finns mer eller mindre otroliga exempel på i Sankta Gertruds kyrka. Mellan altaret och predikstolen finns till exempel så kallade vändbänkar så att alla kunde sitta vända mot predikstolen, oavsett var i kyrkorummet man hade sin plats. Varje familj var anvisad bänk och betalde hyra för ett år i taget. Namnen på vilka familjer, som hyrde viss bänk kan fortfarande spåras på bänkarna. En annan av Västerviks äldsta byggnader är Aspagården, belägen intill kyrkan. Här ligger i dag en keramikateljé där alla föremål drejas och säljs på plats. En sägen förtäljer att det skall finnas en lönngång härifrån till Stegeholms fästning.

2-1.png

MediaFokus i Västervik AB

Strandvägen 1B, 593 32
Västervik - 072-187 20 00

info@MediaFokus.se
www.MediaFokus.se
www.ResmalSverige.se

© Copyright 2022 Alla rättigheter reserverade | Design by Vallagruppen